Spring til indhold
Luk

Pårørende


At være tæt på en, der drikker for meget
Et for stort alkoholforbrug påvirker både den drikkende og de pårørende. Pårørende kan fx kæmpe med at hjælpe den drikkende, at holde alkoholproblemerne skjult for omverdenen og at holde sammen på familien og alt det praktiske. Ofte føler pårørende sig meget alene med deres tanker og problemer.

At snakke med andre om det man står i - at sætte ord på hvad det betyder at være tæt på et menneske, der drikker for meget - kan give overblik over egen situation og handlemuligheder.

  • Tilbud til pårørende Alkoholbehandlingen Odense - for borgere i Kerteminde Kommune, Nordfyns Kommune og Odense Kommune. Læs mere her - om tilbud til pårørende
  • Tilbud til pårørende Alkoholbehandlingen Svendborg - for borgere i Ærø Kommune, Langeland Kommune og Svendborg Kommune. Læs mere her - om tilbud til pårørende

Læs mere

"Når mor og far drikker"
Hele familien påvirkes, når en i familien drikker for meget. På hjemmesiden www.naarmorogfardrikker.dk er der information om, hvordan alkohol påvirker familien, og om hvor du kan søge støtte og hjælp.

Læs mere på: "Når mor og far drikker"