Spring til indhold

Om behandlingen

I Alkoholbehandlingen møder du teams af specialuddannede socialrådgivere og sygeplejersker. Al behandling er ambulant, og behandlingen er gratis for dig. Al behandling er individuelt tilrettelagt.

Herunder kan du læse mere om behandlingen i de forskellige teams. Du kan også kigge i informationsfolderen: Velkommen i Alkoholbehandlingen.

 

Modtageteamet

Når du henvender dig i Alkoholbehandlingen, er det Modtageteamet, der tager imod. 

Du får grundig information om behandlingsmulighederne og får hjælp til at afklare, hvilke forandringer du ønsker i forhold til alkohol. Du vil sammen med teamet arbejde på at styrke din motivation for disse forandringer. 

I Modtage-teamet får du hjælp til at blive ædru og det er her, at vi sammen med dig planlægger det videre forløb.  

Når man holder op med at drikke, kan man opleve abstinenssymptomer som svedeture, rysten, indre uro, hjertebanken, søvnbesvær, angst m.m. Vi tilbyder dig medicinsk behandling, hvis du får sådanne symptomer.

Sådan arbejder behandlerne:

Læs mere om modtageteamet i Odense her.


Kortlægningssamtale

Når du er parat til at gå videre i behandlingen, bliver du tilbudt en kortlægningssamtale. Gennem samtalen får vi et helhedsbillede af dit fysiske og psykiske helbred, din arbejdsmæssige og sociale situation og dit alkohol- og medicinforbrug.

På den baggrund vurderer en af vores læger, hvad der vil være den bedste fortsættelse af din behandling. Behandlingen foregår i Behandlerteamet.

Sådan arbejder behandlerne:
Læs mere om kortlægningssamtale her.
 

Behandlerteamet

Kognitiv terapi 
Kognitiv behandling tager udgangspunkt i, at vores handlinger styres af, hvordan vi tænker og føler. I behandlingen arbejder du derfor med at blive mere bevidst om sammenhængen mellem tanker, følelser og handlinger, sådan at du lærer at tænke og handle alternativt.  

Kontraktbehandling 
Du og teamet opstiller klare mål for din behandling og beskriver, hvad der skal til, for at du kan nå dine mål. En skriftlig kontrakt giver dig overblik og hjælper dig til at fastholde dine mål.    

Støttende samtaler 

Støttende samtaler er samtaler, der har rådgivende karakter. Du og teamet tager udgangspunkt i de problemer, der fylder her og nu.  

Familieterapi
Vi tilbyder behandling til hele familien. Når et menneske drikker for meget, påvirker det i høj grad resten af familien. Ved at inddrage partneren og evt. andre familiemedlemmer i behandlingen får alle i familien indsigt i, hvordan alkohol har påvirket familien, og hvad der skal til for at ændre alkoholvanerne og familiens samspil i en positiv retning.

Fælles for ovennævnte behandlingsformer er, at vi opfordrer til inddragelse af pårørende i behandlingsforløbet.

Sådan arbejder behandlerne:


Læs mere om individuel samtale her. 

Læs mere om par og familiesamtale her.

 

 

Anden behandling

Hvis det viser sig, at du er bedre hjulpet med en anden form for behandling, end den vi kan give, vil vi så vidt muligt hjælpe dig videre. 

 

Pårørendesamtaler

Hvis du er pårørende til et menneske, der drikker for meget, kan vi tilbyde dig et kortvarigt gruppeforløb med andre pårørende. Alternativt kan vi tilbyde dig 1-3 individuelle samtaler. Der er ikke tale om behandling, men om kortere samtaleforløb, der kan hjælpe dig til at få overblik over din situation. Dette har du mulighed for, selv om den der drikker ikke er i behandling.

Sådan arbejder behandlerne:

Læs om pårørendesamtale her.