Alkoholfagligt forum

Her kort fortalt hvad Alkohol Fagligt Forum arbejder med

Vision


AlkoholFagligt Forum (AFF) skal arbejde for at fremme evidensbaseret praksis i den offentlige alkoholbehandling.
Målet er, at al offentligt finansieret behandling tilbydes på et fagligt vidensforankret grundlag.


Alkoholfagligt Forum skaber faglig udvikling gennem:

  • Temadage og efteruddannelse 
  • Belysning af faglige forhold 
  • Overblik over den faglige status på området 
  • Fælles faglig forståelse 
  • Netværk mellem faglige ledere på alkoholområdet 
  • Fællesfaglig identitet hos såvel ledere som medarbejdere 
  • Brobygning mellem praksisfelt og forskningsfelt 
  • Synliggørelse af alkoholbehandlingsområdet 

Praktisk
AFF er et landsdækkende netværk af ledere, der har fagligt ansvar for organisering og tilrettelæggelse af den konkrete offentligt finansierede behandlingsindsats på alkoholbehandlingsområdet. 


 AFF afholder 2-3 møder årligt, som afholdes i Odense. 


Netværket afholder desuden et medarbejderseminar hvert år i maj måned, som er åbent for alle medarbejdere i den offentligt finansierede alkoholbehandling. Der vil være en deltagerafgift i forbindelse med medarbejderseminaret. 
AFF nedsætter en arbejdsgruppe, der påtager sig at arrangere møderne og medarbejderseminaret samt at gøre nye ledere opmærksomme på netværket. 


Medlemskab
Der er intet medlemskontingent. Deltagerne afholder selv udgifter i forbindelse med møderne.


Medlemsoversigt med kontaktoplysninger pr. 20.12.2017  


 
Kontaktpersoner
Interesserede faglige ledere af den offentligt finansierede alkoholbehandling kan henvende sig om medlemskab til:

 Anette Rasmussen, afdelingsleder, Alkoholbehandlingen, Kolding Kommune. E-mail amsr@kolding.dk.