Spring til indhold

Konferencer og internater

Oplæg om dobbeltbelastede klienter ved Ringgården
Programmer fra Vingstedkonferencer samt diverse oplæg

"Dobbeltbelastede klienter - dobbeltfokus og kædedannelse i praksis" 

Oplæg ved Per Nielsen, Ringgården. 

Læs om oplæg her.

 

 

 

Vingstedkonference den 6. maj 2015


Recovery, Empowerment og Rehabilitering

Hvad er det for noget - og hvordan passer Alkoholbehandlingen ind i det?

 
Program for d. 6. maj - Læs mere
 
 

De Nationale Kliniske retningslinier 

ved Anette Søgaard Nielsen, Syddansk Universitet

 

Rehabilitering, recovery og empowerment - begreber i og historien bag rehabilitering

ved Professor Hans Lund, Syddansk Universitet

 

Rehabilitering og empowerment - muligheder og udfordringer i alkoholbehandling

ved Centerleder Gert Munzberg, Svendborg kommune

 

Hvordan kan vi se det? - Recovery-screening af behandlingstilbud


ved Udviklingskonsulent Runa Bjørn, Center for Socialfaglig udvikling i Århus

 

Empowerment - behandling og frivillighed 

ved Vicecenterleder Jens K. Nielsen, Esbjerg
 

 


Vingstedkonference den 21. maj 2014


Program d. 21. maj - læs her

 

TEMAER: 

- Forskellige former for familiebaserede indsatser og deres forskelle og ligheder
- Vores synlighed i befolkningen, og hvordan vi kan øge denKognitiv familiebehandling. Det er evidensbaseret – men hvad går det ud på?? 
v. Psykolog Christian Ferrer


Hvordan gøres alkoholbehandling mere sexet i samfundets øjne? 
v. Niels Erik Folmann

 
Sunhedsstyrelsens familiekurser
v. Kirsten Mundt


Forandring uden behandling
v. Anne-Sofie Christensen og Karen ElmelandVingstedkonference den 15. maj 2013

 

Program d. 15. maj - læs mere


TEMA

-Afhængighed og overforbrug i et helhedsorienteret rehabiliteringsperspektiv.Udfordring af overbrug- og afhængighedsbegrebet
v. Uffe Juul Jensen.


Den praktiserede læges rolle i forhold til patienter med overforbrug og afhængighed
v. Lægeforeningen repræsenteret af Jette Dam-Hansen.


Kan vi arbejde med motivation? Motivational Interviewing
v. Anette Søgaard Nielsen


Afgrænset behandlingslængde: Fordele og ulemper - og hvordan tilgodeses indsats til den belastede målgruppe som erstatning for døgn?
v. afdelingsleder Tine Horn, Center for Alkoholbehandling, Aarhus Kommune


Den århusianske model bygger på NICE guidelines - læs mere her:

"NICE guidelines på aarhusiansk" i Magasinet RUS, april 2013 - læs artiklen på side 8. 

Link til de engelske guidelines: Læs rapporten og rapporten i pixiudgaven.Vingstedkonferencen den 9. maj 2012 

 

Program d. 9. maj - læs mere

 

TEMA

-Grænseflader på alkoholområdet - afrusning og svangreindsatsBjarne Elholm, stabsmedarbejder og sygeplejerske, Center for Misbrugsbehandling og Pleje, Københavns Kommune

Evidensbaseret afrusning.

Materialer:

 

Ulrik Becker, overlæge, Hvidovre Hospital

Kortlægning af afrusning og abstinensbehandling i en samlet region.

Se oplæg:  Afrusning og abstinensbehandling i regionalt regi

Materialer: Abstinensbehandling - monitorering og scoring

                  Abstinensbehandling - observationsskema


Helle Hedegaard Hein, konsulent og ph.d.

Motivation og ledelse af fagprofessionelle - se oplæg

 


Vingstedkonferencen den 4. maj 2011Program 4. maj - læs mere her


TEMA

- Unge og ældre - og knapt så meget dem midt imellem.Leif Vind, cand.psyk., ph.d.

"Hvordan tænker de unge - og hvad skal vi som behandlingsinstitution tage i betragtning, når vi skal forstå, hvordan relevant behandling skal se ud"?Dirch Bacher og Zandra Olesen, U-turn, Københavns Kommune

Behandlingseksempel fra U-turn


Ulrik Becker, overlæge, Hvidovre Hospital

Ældres alkoholvaner og de særlige problemstillinger, der er forbundet dermed.

 


Christina Kudsk Nielsen, projektmedarbejder, Rusmiddelcenter Silkeborg

Praksiseksempel fra Silkeborg.

 


Vingstedkonferencen den 5. maj 2010

 


Program d. 5. maj - Læs mere


FOKUS - Psykisk comorbiditet og alkoholproblemer - Finn Zirau, overlæge, Center for Alkoholbehandling, Københavns Kommune.
"Viden om den gode indsats overfor psykisk comorbiditet og alkoholproblemer."


Anne Mette Jespersen, Misbrugscenter Herning, Herning Kommune.
"Læs Eksempel fra en mindre institution"


Anne Marie Berntsen, afdelingsleder, Alkoholbehandlingen, Svendborg Kommune.
"Læs Eksempel fra en mellemstor institution"


Helene Byghom Risager, leder, Alkoholbehandlingen, Århus Kommune.
"Eksempel fra en stor institution"


FOKUS - Aktivering og alkoholmisbrug Anette Søgaard Nielsen, centerleder, Alkoholbehandlingen, Odense Kommune.
"Viden om den gode indsats, når der både skal være fokus på aktivering og alkoholmisbrug"


Keld Bertelsen, CFR Ikast-Brande, Ikast-Brande Kommune.
"Eksempel fra en mindre institution"


Helle Kjær, centerleder, Blå Kors Behandlingscenter Taastrup.
"Eksempel fra en mellemstor institution"

 


Vingstedstedkonferencen den 27. maj 2009


Program d. 27. maj - læs mere


Else Smith, centerchef, Sundhedsstyrelsen.
"Kvalitetssikring i alkoholbehandlingen. Om baggrund, indhold og intentionen med Sundhedsstyrelsens rådgivende anbefalinger."


Peter Kjærsgaard Pedersen, kontorchef, Kommunernes Landsforening.
"Kvalitet i alkoholbehandlingen. KLs kvalitetsinspirationskatalog for misbrugsområdet - indhold og intention med materialet."


Anette Søgaard Nielsen, centerleder og ph.d. , Alkoholbehandlingen, Odense Kommune.

"Kvalitetsarbejdet i alkoholbehandlingen. Hvad er kvalitet, hvordan udvikles og sikres den - og hvad skal det være godt for?"


"Fokus på børn - Instruks fra Alkoholbehandlingen, Odense Kommune."


Tine Ege, leder, Alkoholbehandlingen, Amager/Københavns Kommune.
"Akutbehandling/modtagelse af akutte patienter."

-Flowchart - ambulant abstinenssymptombehandling - og scoring

-Patientskema

Steen Guldager, psykolog, Fredericia Kommunes Misbrugscenter.
Udredning for psykiske lidelser.


Jørgen E. Christensen, direktør i Quality Management, Lego.
Kvalitetsstyring - nødvendighed eller mulighed. Hvordan gør man i det private?

 


Vingsted-konferencen den 28. maj 2008


Patienters rettigheder og behandlernes pligter - /v. cand. jur. Peter Lundsberg, Servicestyrelsen.
"Patienternes rettigheder, klageadgang og krav på patientinformation."


Hvilke opgaver skal alkoholbehandlingen løse? - /Formanden for Foreningen af socialchefer i Danmark Ole Pass, Rødovre Kommune samt ledende overlæge, dr. med. Ulrik Becker, Alkoholenheden, Hvidovre Hospital.
Se oplæg ved Ole Pass
Se oplæg ved Ulrik Becker

Hvor går alkoholbehandlingen hen(ad)?
"Styrker, svagheder, muligheder og udfordringer. "Salen/plenum i samspil med udviklingschef Marianne Fabrin og proceskonsulent Susanne Testrup.
Se SWOT-analyse
 


 Vingsted-konferencen den 23. maj 2007

 

Alkoholproblemernes omfang og karakter – i et familieperspektiv - /v. leder, seniorforsker, cand.phil., ph.d. Anette Søgaard Nielsen.
Hvad ved vi om antallet af familier, hvor en forælder drikker? Er alkoholmisbrugere med børn mere nølende overfor at søge behandling, fordi de er bange for, at børnene skal blive fjernet? Med udgangspunkt i en analyse af behandlingsdata fra Fyn diskuteres børne- og familieaspektet i forhold til at søge og deltage i alkoholmisbrugsbehandling.


Familieperspektivet belyst gennem foreløbige udtræk fra det NAB - /v. fuldmægtig Mette Thorup Eriksen, Sundhedsstyrelsen.
Med udtræk fra det Nationale Alkoholbehandlingsregister(NAB)gives en første oversigt over, ”hvem” det er, som søger behandling – med særlig med interesse for de familiære data.


Effekten ved at inddrage familien i alkoholbehandlingen - /v. cand.psyk, Ph.D. Helene Bygholm Risager, Alkoholbehandlingen i Århus – og cand.psych., Ph.D  Helle Lindgaard. Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet.
Med baggrund i en kort skitsering af de problemer som et alkoholmisbrug medfører - gives et resume af metoder, mulighederne og potentialet ved at inddrage børn og familie i alkoholbehandlingen.

Se Helene Bygholm Risagers oplæg her
Se Helle Lindgaards oplæg her

Kan det være så svært - /v. specialkonsulent Kit Broholm, Sundhedsstyrelsen
Om familieorienteret alkoholbehandling. En drøftelse af muligheder og opgaver, som et hvert behandlingstilbud ideelt set bør løse (af hensyn til borgerne, koordinationen med andre instanser, det faglige omdømme/tiltrækningskraften/resultater) med hensyn til at inddrage familien i alkoholbehandlingen.


Familieterapi, hvorfor ikke - /v. overlæge Finn Zierau, Alkoholenheden, Regionhovedstaden.
Hvordan skal vi i praksis prioritere de mange krav og muligheder alkoholbehandlingssektoren stilles over for – og bør der – fagligt set – være (hvilken) en minimumstandard for behandlingsorganisationernes tilbud/opgaver i forhold til familierne.

Vores fælles omsorgsforpligtigelse over for børn i teori og praksis , herunder indberetningsreglerne – /v. ankechef Merete Pantmann fra Ankestyrelsen.