Spring til indhold

Behandlingen

Målgrupper for behandlingen

Målgrupper for behandlingen

  • Patienter der har et alkoholforbrug, der giver problemer arbejdsmæssigt, privat, fysisk eller psykisk 
  • Pårørende der er tæt på en, der drikker for meget, kan ligeledes henvende sig og få støtte, råd og vejledning. 

Alkoholbehandlingen tilbyder ambulant behandling til personer, hvor alkoholforbruget er det primære problem. Hvis andre problemstillinger overskygger alkoholproblemet og umuliggør behandling i forhold til alkohol, vil Alkoholbehandlingen så vidt muligt hjælpe med henvisning til andre mere relevante behandlingsinstitutioner. 

Der kræves ingen henvisning til Alkoholbehandlingen. Alle kan henvende sig direkte, gratis og anonymt i Alkoholbehandlingen.

Hvis patienten som led i behandlingen skal have medicin, kan patienten ikke længere være anonym. Det samme gælder, hvis der skal etableres samarbejde med fx egen læge, sagsbehandler eller andre. 

Alkoholbehandlingen arbejder i teams
I Alkoholbehandlingen arbejder alle behandlere i teams. Det betyder, at behandlingen af den enkelte patient varetages af et team bestående af 4-6 behandlere med socialfaglig eller sygeplejefaglig baggrund. For patienten betyder det teambaserede tiltag, at ventetid minimeres, at sammenhængen i behandlingen øges samt at patienten får glæde af det samlede teams kompetencer.

Behandlingstilbud

Adresser og åbningstider
Oplysninger om åbningstider, adresser og telefonnummer finder du her - kontaktoplysninger.