Spring til indhold

Behandlerteamet

Behandlerteamet arbejder ud fra fire forskellige typer behandling

Alle behandlingstyper handler om at give patienten konkrete redskaber til at fortsætte med at være ædru:

 • Kognitiv behandling 
  I kognitiv behandling arbejdes der med at gøre patienten mere bevidst om sammenhængen mellem tanker, følelser og handlinger, og patienten trænes i, hvordan han kan ændre forhold i sit liv og sine alkoholvaner ved at ændre sin måde at tænke på.

 • Kontraktbehandling 
  I kontraktbehandlingen opstiller patient og behandler i fællesskab klare mål for behandlingen og beskriver, hvilke handlinger der skal til, for at behandlingsmålene nås.

 • Støttende samtaler 
  Støttende samtaler kan have rådgivnings- og omsorgsmæssig karakter og har til formål at tage hånd  om nogle af de problemer, som er pressende for patienten, og som fylder meget for patienten


 • Par- og familieterapi 
  Det påvirker hele familien, når et menneske drikker for meget. I familiebehandlingen deltager både den, der drikker, partneren og børnene. I familiebehandlingen fokuseres både på alkoholmisbruget og på familiens kommunikations- og interaktionsmønstre. Ved at give familien indsigt i disse mønstre bliver det muligt for den drikkende at ændre sine alkoholvaner og for familien at ændre sit samspil i positiv retning.

Læs mere

Læs om individuelle samtaler her.
Læs om par og familieterapi her.