Spring til indhold

Lovgrundlag

Her vil du finde lovgrundlag for behandling af alkoholmisbrug.

Behandling for alkoholmisbrug (Kapitel 40)   


 § 141 
 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere.   

 Stk. 2. Alkoholbehandling skal iværksættes senest 14 dage efter, at alkoholmisbrugeren har henvendt sig til kommunen med ønske om at komme i behandling.   

 Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan tilvejebringe tilbud om alkoholbehandling i henhold til stk. 1 ved at etablere behandlingstilbud på egne institutioner eller ved indgåelse af aftaler herom med andre kommunalbestyrelser, regionsråd, jf. stk. 4, eller private institutioner.   

 Stk. 4. Regionsrådet stiller efter aftale med de enkelte kommunalbestyrelser i regionen behandlingspladser m.v., jf. stk. 1, til rådighed for kommunerne og yder faglig bistand og rådgivning.   

 Stk. 5. Behandling og rådgivning til alkoholmisbrugere skal ydes anonymt, hvis alkoholmisbrugeren ønsker det.   

 Stk. 6. Behandling på alkoholambulatorium er vederlagsfri, uanset hvor patienten bor.