Spring til indhold

Patienttilfredshed

Patienttilfredshedsundersøgelser

Om patienttilfredshed

Alkoholbehandlingen gennemfører jævnligt undersøgelser af patienttilfredsheden. I et spørgeskema beder vi patienterne om at angive, i hvilket omfang de er tilfredse med f.eks. modtagelsen, behandlingens indhold, kontakten med behandleren og medindflydelse på behandlingen.


 Du kan læse resultaterne af patienttilfredshedsundersøgelserne her.