Spring til indhold

Behandlingstiltag for svært belastede alkoholmisbrugere

Publikationen afdækker de patientgrupper, som kun vanskeligt profiterer af den traditionelle, individuelt tilrettelagte ambulante behandlingen.

Dette omfatter de udsatte alkoholmisbrugere. På baggrund af en serie interviews beskrives endvidere, hvilke problemstillinger og hvilke tilbud, de instanser, der har kontakt med denne gruppe af borgere, ser og kan tilbyde. Sluttelig gennemgås den internationale forskningsbaserede viden om, hvilke behandlingstilbud for alkoholmisbrug, der er mest hensigtsmæssige for gruppen.

Publikationen danner basis for udviklingen af et lokalt behandlingstilbud for gruppen; et behandlingstilbud, som stadig har projektstatus og er under udvikling. Publikationen er forfattet af cand.scient.pol. Claus Thomsen. 

Se publikationen her