Spring til indhold

Patienttilfredshed

Patienttilfredshed i Alkoholbehandlingen

 Alkoholbehandlingen gennemfører jævnligt undersøgelser af patienttilfredsheden.

I et spørgeskema beder vi patienterne om at angive, i hvilket omfang de er tilfredse med fx modtagelsen, behandlingens indhold, kontakten med behandleren og medindflydelse på behandlingen.

 

Resultaterne kan ses her.