Spring til indhold

Artikler og udgivelser

Her finder du nogle artikler og udgivelser, der kan hjælpe dig i dit arbejde.

Alkoholdemens

 

Om alkohols virkning på hjernen, og hvordan personalet kan tilgodese borgere/patienter med alkoholdemens.

Artiklen er trykt i Demens, Vol.10/nr. 1 - 2006.

Se artiklen her: Om alkoholdemens.

Ældre patienter i alkoholbehandling

 

En analyse af patienter behandlet i Alkoholbehandlingen viser, at ældre patienter har signifikant færre problemer i forhold til arbejde, alkohol, stoffer, kriminalitet, familie og sociale omstændigheder samt psykisk helbred.

Undersøgelsen er publiceret i Danish Medical Bulletin og forfattet af Bent Nielsen, Anette Søgaard Nielsen, Anette Lolk og Kjeld Andersen.

Læs mere: Elderly alcoholics in outpatients treatment.


Behandlingsarbejde i team - teambaseret behandling med behandlerrotation

Bog om teambaseret behandling sætter fokus på mulighederne i at lade et team af medarbejdere løse behandlingsopgaven, snarere end at lade én gennemgående medarbejder varetage den. Der er tale om en metode til behandlingstilrettelæggelse, som kan anvendes i mange forskellige sammenhænge, fx. samtalebaserede behandlingstilbud, social støtte og færdighedstræning mv.

Bogen er skrevet af Anette Søgaard Nielsen, tidligere centerleder i Alkoholbehandlingen.

Læs mere her: Behandlingsarbejde i team.


Tal på alkohol

Nøgletal om alkohol

Sundhedsstyrelsen udgiver løbende undersøgelser og nøgletal om danskernes alkoholforbrug. Her kan du læse nøgletal fra undersøgelserne.

 

Læs mere om nøgletal om alkohol

 


 

Den umotiverede patient

Motivationssamtalen - dialogeksempler fra en alkoholproblematik.

Læs Marianne Peters artikel i Sygeplejersken: Den umotiverede patient.

 


Sådan hjælpes børn, når mor eller far drikker - veje og genveje i et praktisk kommunalt samarbejde.

 

En rapport om indsigter og gode erfaringer fra Alkoholbehandlingens projekter med fokus på børn i familier med alkoholproblemer. Læs om den systematiske indsats og samarbejdet i forhold til den alkoholramte familie, skole og pasningstilbud, den kommunale forvaltning og internt i Alkoholbehandlingen.

Rapporten er udgivet af Alkoholbehandlingen, Odense Kommune - læs den her.

 


Kommunikation og samtale om adfærdsændringer

 

Motivational Interviewing er en faglig, klinisk metode til uddrage patientens egen motivation til at foretage adfærdsændringer med henblik på at passe på sit helbred eller opnå bedre helbred.

 

 Læs Anette Søgaard Nielsens artikel fra Månedsskrift for Praktisk Lægegerning.


Spørg til alkoholvaner

 

Laminatark 1: Alkoholproblemer - opsporing, udredning og vurdering.
Laminatark 2: Sygdomme relateret til alkohol og behandling.


Materialet er udgivet af DSAM og Sundhedsstyrelsen 2010.
Det kan bestilles hos Komiteen for Sundhedsoplysning.


Samtalen om alkohol på plejehjem

 

"Lær at håndtere problematiske alkoholvaner på plejehjem."

 Artikel af Marianne Peter i Sygeplejersken 22/2008.


Handlingsvejledning vedrørende børn

 

"Handlingsvejledning vedrørende omsorgssvigtede børn og børn i familier med alkoholmisbrug."

 Modelprojekt "Børn i Misbrugsfamilier" 2001-2003.


Projekt "Børn i familier med alkoholproblemer"

 

"Børn i familier med alkoholproblemer. Den fynske samarbejdsmodel."

 Alkoholbehandlingen Odense 2008.


Om skolefeer

 

"En skolefe - og anden støtte til børn i familier med alkoholmisbrug."

 Modelprojekt "Børn i Misbrugsfamilier" 2004.


Om alkoholforebyggelse på sygehuse

 

Alkohol - forebyggelse på sygehus. Fakta, metoder og anbefalinger. Klinisk enhed for Sygdomsforebyggelse 2003. Læs bogen her.

 Formålet med bogen er at give sundhedspersonalet et værktøj til at gennemføre en systematisk indsats over for patienter, der drikker for meget.