Spring til indhold

Eksempler på screeningsredskaber

Eksepmpler på screeningsredskaber

Audit

The Alcohol Use Disorder Test er et af de mest udbredte screeningsinstrumenter til at identificere og vurdere alkoholproblemer.
 Skemaet kan bruges til selvudfydelse og ved personligt interview. Det tager ca. 1. minut at besvare skemaet.

 Skemaet består af 3 spørgsmål om stort alkoholforbrug, tre spørgsmål om alkoholafhængighed og fire spørgsmål om skadeligt forbrug. Skemaet findes i "Spørg til alkohol - diagnostik og behandling af alkoholproblemer" SST og DSAM.

 Læs mere her  "Spørg til alkohol - diagnostik og behandling af alkoholproblemer".

 

CAGE-C

Skemaet er til selvudfyldelse, men kan også bruges som led i et struktureret interview.

CAGE-C står for:

Cut back om drinking (skære ned på mængden af alkohol).
Annoyed at criticism about drinking (det går én på, hvis andre brokker sig om ens alkoholforbrug).
Guilty about drinking (at have det dårligt med at drikke alkohol).
Eye-opener - alcohol as an eye-opener (man er nødt til at bruge alkohol for at stå op om morgenen, slukke tømmermænd.
Copenhagen (der er tale om et modificeret skema til danske patienter. CAGE-C er oversat og kulturbearbejdet af Alkoholenheden, Hvidovrehospital).

 Læs mere her: skema og vejledning.