Spring til indhold

Pårørende

At være tæt på én, der drikker for meget.

Et for stort alkoholforbrug påvirker både den drikkende og de pårørende. Pårørende kan fx kæmpe med at hjælpe den drikkende, at holde alkoholproblemerne skjult for omverdenen og at holde sammen på familien og alt det praktiske. Ofte føler pårørende sig meget alene med deres tanker og problemer.
 
At snakke med andre om det man står i - at sætte ord på hvad det betyder at være tæt på et menneske, der drikker for meget - kan give overblik over egen situation og handlemuligheder. 
 
Tilbud til pårørende Alkoholbehandlingen Odense - for borgere i Kerteminde Kommune, Nordfyns Kommune og Odense Kommune.
 
 

 

 


Når mor og far drikker

Hele familien påvirkes, når en i familien drikker for meget. 

På Sundhedsstyrelsens hjemmeside er der information om, hvordan alkohol påvirker familien, samt om hvor du kan søge støtte og hjælp.

 

Læs mere på "Børn tager skade når far eller mor drikker for meget".

 

Her kan du også finde information:

Alkolinjen for unge

 

Ung Revers

 

Mindhelper - Når dine forældre drikker for meget.

 

Tuba - Odense