Spring til indhold

Tilbud til pårørende i Alkoholbehandlingen Odense

Der er forskellige tilbud til pårørende - afhængigt af om man er pårørende til en patient i behandling, eller om man er pårørende til en drikkende, der ikke er i behandling. Det er gratis, og henvisning er ikke nødvendig.

Infomationsaften

Her kan du møde to erfarne alkoholbehandlere, der fortæller om, hvordan alkohol kan påvirke familie, parforhold og venskaber. De fortæller også om, hvordan du som pårørende kan passe på dig selv og samtidig være med til at støtte og motivere den drikkende til forandring. Vi holder to informationsaftener om året  – 

 

Læs mere om dato og tider her.

 

Tilbud til pårørende - hvis den drikkende ikke er i behandling

CRAFT - Vejledning og rådgivning til pårørende til mennesker med alkoholproblemer- der ikke er eller vil i behandling

I de Nationale Kliniske retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen anbefales det, at alle alkoholbehandlingsinstitutioner tilbyder CRAFT til pårørende. CRAFT er rådgivning og vejledning til pårørende til mennesker, der afhængige af alkohol og som ikke er eller ikke ønsker at gå i behandling. Igennem CRAFT får den pårørende redskaber til at ændre deres egen adfærd og styrke deres handlekraft i forhold til den drikkende.

Formålet med CRAFT er:
1) At få den drikkende i behandling
2) At reducere den drikkenes forbrug af alkohol
3) At den pårørendes livskvalitet bedres, uanset om den drikkende går i behandling eller ej.


Forløbet er 6 sessioner og varetages af behandlere, som er oplært i CRAFT metoden. 
 
Folder om CRAFT.

Video om CRAFT

 

Tilbud til pårørende - hvis den drikkende er i behandling i Alkoholbehandlingen

 

Hele familien bliver påvirket, når der er en, der drikker for meget. Derfor lægger vi i Alkoholbehandlingen stor vægt på at inddrage pårørende i behandlingsforløbet. Pårørende kan desuden gøre brug af følgende tilbud:           

Individuelle pårørendesamtaler. Er du pårørende til et menneske, som drikker for meget og som er i behandling, tilbyder vi op til tre individuelle samtaler med en alkoholbehandler. Det er rådgivningssamtaler, hvor du kan få sat ord på, hvad det betyder for dig at være tæt på en, der drikker for meget. Det kan give dig overblik over din situation og dine handlemuligheder.

Sådan arbejder behandlerne
Instruks for pårørendesamtaler.