Spring til indhold

Om behandling

Alkoholbehandlingen tilbyder rådgivning og behandling, hvis du gerne vil ændre alkoholvaner.

Måske synes du, at alkohol er kommet til at fylde for meget i din hverdag, og dine omgivelser. Måske har venner, familie og kolleger måske tilkendegivet, at de er bekymrede for dig.

 

I Alkoholbehandlingen kan du få en snak med en af vores professionelle behandlere om, hvordan alkohol påvirker dig og din hverdag. Du kan høre om dine muligheder for at få hjælp til at ændre alkoholvaner. 

 

I Alkoholbehandlingen møder du teams af specialuddannede socialrådgivere og sygeplejersker. Al behandling er individuelt tilrettelagt, og behandlingen starter så snart du træder ind af døren. 

Når man holder op med at drikke, kan man opleve abstinenssymptomer som svedeture, rysten, indre uro, hjertebanken, søvnbesvær, angst m.m. Vi tilbyder dig medicinsk behandling, hvis du får sådanne symptomer. (henvist til ofte stillede spørgsmål)

 

Herunder kan du læse mere om behandlingen i de forskellige teams. Du kan også kigge i informationsfolderen: Velkommen i Alkoholbehandlingen.

 

 

Afrusning

Har du brug for afrusning, skal du henvende dig i vores akutte åbningstid.

Når man vil holde op med at drikke efter længere tids brug af alkohol, kan der opstå abstinenssymptomer. Det kan f.eks. være svedeture, rysten, indre uro, hjertebanken, søvnbesvær, angst m.m. Disse symptomer kan optræde allerede inden alkoholen er helt ude af kroppen. Derfor kan man have brug for hjælp til at blive ædru.

Når du henvender dig for akut behandling af abstinenser, tager behandleren en snak med dig. Personen spørger ind til, hvordan du har det og måler dit blodtryk, din puls og din promille. I vil sammen finde ud af, hvad der videre skal ske med hensyn til evt. abstinensmedicin og det videre behandlingsforløb.

 

Se åbningstider her.

 

 

Modtageteamet

Efter endt afrusning eller hvis du ikke har brug for afrusning henvises du til Modtageteamet.
Her får du grundig information om behandlingsmulighederne. I behandlingssamtalerne får du hjælp til at afklare, hvilke forandringer du ønsker i forhold til alkohol. Du vil sammen med teamet arbejde på at fastholde din beslutning om at ændre dine alkoholvaner.

Når du er parat til at gå videre i behandlingen, bliver du tilbudt en kortlægningssamtale.

Læs mere her om Modtageteamet.

 

 

Kortlægningssamtale

Gennem samtalen får vi et helhedsbillede af dit fysiske og psykiske helbred, din arbejdsmæssige og sociale situation og dit alkohol- og medicinforbrug.
Efter kortlægningen sker visitationen og her tilbydes du det behandlingstilbud, som Alkoholbehandlingen skønner, er bedst egnet til netop dig.

Læs mere om kortlægning her.

 

 

Behandlerteamet arbejder med følgende samtaleformer

 

Kognitiv terapi

Kognitiv behandling tager udgangspunkt i, at vores handlinger styres af, hvordan vi tænker og føler. I behandlingen arbejder du derfor med at blive mere bevidst om sammenhængen mellem tanker, følelser og handlinger. Derved lærer du at tænke og handle alternativt.

 

Kontraktbehandling

Du og teamet opstiller klare mål for din behandling og beskriver, hvad der skal til, for at du kan nå dine mål. En skriftlig kontrakt giver dig overblik og hjælper dig til at fastholde dine mål.

 

Støttende samtaler

Støttende samtaler er samtaler, der har rådgivende karakter. Du og teamet tager udgangspunkt i de problemer, der fylder her og nu.

 

Familie terapi

Vi tilbyder behandling til hele familien. Når et menneske drikker for meget, påvirker det i høj grad resten af familien. Ved at inddrage partneren og evt. andre familiemedlemmer i behandlingen får alle i familien indsigt i, hvordan alkohol har påvirket familien. Derudover får I viden til hvad der skal til for at ændre alkoholvanerne og familiens samspil i en positiv retning.

Fælles for ovennævnte behandlingsformer er, at vi opfordrer til inddragelse af pårørende i behandlingsforløbet.

 

Anden behandling

Hvis det viser sig, at du er bedre hjulpet med en anden form for behandling, end den vi kan give, vil vi så vidt muligt hjælpe dig videre.