Spring til indhold

Lovgivning på området

Her kan du finde paragraffer i forhold til underretning og mulighed for tilbageholdelse.

Underretning

Læs om alle borgeres underretningspligt, og om fagpersoners skærpede underretningspligt jævnfør Servicelovens kapitel 27.

 

Mulighed for tilbageholdelse

Pr. 1. juli 2007 trådte ændringen, af den del af Sundhedsloven der retter sig mod indsatsen til gravide alkoholmisbrugere, i kraft.
Lovændringen giver kommunerne mulighed for at tilbyde tilbageholdelse i forbiendelse med døgnbehandling til gravide alkoholmisbrugere.
Der er tale om et frivilligt tilbud. 

Læs bekendtgørelse af Sundhedsloven kapitel 40, § 141b - § 141g