Spring til indhold

Motivation og ambivalens

Når mennesker ikke er parate til at starte en livstilsændring, kan det være fordi, de oplever, at ændringen ikke er vigtig for dem, eller at de ikke tror på, at de vil være i stand til at foretage ændringen.

Vigtighed og tiltro er nemlig nogle af de mest afgørende elementer, som motivation består af.

 

Ambivalens og manglende tiltro til egne evner

At være 100 procent afklaret over for noget af betydning er sandsynligvis mere undtagelsen end reglen. De fleste mennesker er ambivalente, når de overvejer at foretage en adfærdsændring som f.eks. at ændre alkoholvaner.

At være ambivalent betyder, at man har modsatrettede tanker, holdninger og følelser. Det vil sige, at man er splittet i forhold til sin adfærd. Eksempelvis kan en kvinde være ambivalent i forhold til at ændre på sine alkoholvaner, nu hun er blevet gravid. På den ene side ønsker hun at drikke mindre eller holde helt, fordi hun oplever, at fortsat brug er forbundet med noget negativt. På den anden side ønsker hun ikke at ændre på sine vaner, fordi hun også forbinder alkohol med noget positivt.

At hun er ambivalent i forhold til alkohol betyder ikke, at hun er umotiveret. At være ambivalent er ganske naturligt og almindeligt i en forandringsproces.

Hyppige grunde til at en person ikke ændrer adfærd er, at hun er uafklaret i forhold til, hvor vigtig ændringen er for hende, eller at hun mangler tiltro til, at hun vil være i stand til at foretage ændringen. At få styrket sin tiltro til egne evner og få afklaret hvad ambivalensen rummer, kan være nøglen til forandring.