Spring til indhold

Undgå gode råd og løftede pegefinger

Har du som fagperson kontakt til en gravid kvinde med et stort forbrug af alkohol, står det sikkert lysende klart for dig, hvorfor det er vigtigt, at hun ændrer sine alkoholvaner.

I en sådan situation fristes mange af os til at forsøge at overbevise hende, eller til at komme med gode råd. F.eks. "Du kan nok forstå, at det er meget vigtigt, at du stopper, så dit barn ikke tager skade". "Det er vigtigt, at  ….". Alle gode argumenter for en forandring af alkoholvanerne findes frem i håbet om at virke overbevisende.

 

Hjælp med at undersøge hendes ambivalens


 En sådan tilgang fører dog ofte til modstand i stedet for til forandring. Al erfaring viser nemlig, at man ikke kan påtvinge folk en motivation. Jo mere tydeligt du som fagperson vælger side i ambivalensen og kun fokuserer på det negative, jo større er sandsynligheden for, at hun vil argumentere for den anden side af ambivalensen - nemlig alt det positive ved hendes nuværende alkoholvaner. Og jo mere hun argumenterer for det positive ved status quo, og jo flere gange hun hører sig selv sige argumenterne højt, jo mere overbevist vil hun blive om, at det ikke er nødvendigt for hende at ændre på noget.

 Langt mere effektivt er det, hvis du hjælper hende med at tale om hendes ambivalens og med at gøre hendes egne argumenter og gode grunde for at foretage en forandring tydelige og klare. Forandring bliver ofte først mulig, når dette sker.