Spring til indhold

Behandling - gammel

Alkoholbehandlingen tilbyder rådgivning og behandling, hvis du gerne vil ændre alkoholvaner.

Fylder alkohol i din hverdag?

Måske synes du, at alkohol er kommet til at fylde for meget i din hverdag, og dine omgivelser. Venner, familie, kollegaer har måske tilkendegivet, at de er bekymrede for dig.

I Alkoholbehandlingen kan du få en snak med en af vores professionelle behandlere. Vores behandlere er sygeplejerske eller socialrådgiver. I vil snakke om hvordan alkohol påvirker dig og din hverdag. Du kan høre om dine muligheder for at få hjælp til at ændre alkoholvaner.

 

Du er velkommen - med eller uden henvisning

Enhver kan henvende sig hos os uden henvisning. Hvis du ikke ønsker at henvende dig alene, kan du tage en ven eller et familiemedlem med. Du kan også blive henvist fra din egen læge, speciallæge, hospitalsafdelinger, kriminalforsorg, sagsbehandler eller andet.

Pårørende

Er du i familie med en eller tæt på en, der drikker for meget? Så kan du også få råd og vejledning hos Alkoholbehandlingen.

 

Anden hjælp

Hvis det viser sig, at behandling hos os ikke er den bedste mulighed for dig, hjælper vi så vidt muligt. Om det så er en henvisning til anden og mere relevant behandling.

Husk sygesikringsbevis

Husk dit sygesikringsbevis første gang du henvender dig i Alkoholbehandlingen. Hvis du gerne vil være anonym, holder du bare fingrene over navn og cpr-nummer. Vi har kun brug for at se, hvilken kommune du kommer fra samt dit fødselsår.

Hvis du som led i behandlingen skal have medicin, kan du ikke længere være anonym. Det samme gælder, hvis der skal etableres samarbejde med fx egen læge, sagsbehandler eller andre.

I Alkoholbehandlingen har alle medarbejdere tavshedspligt.