Spring til indhold

Tilsyn i Alkoholbehandlingen

To gange årligt er der tilsyn til Alkoholbehandlingen.

Det sker ved, at et eksternt firma kigger Alkoholbehandlingen i kortene og bl.a. gennem samtaler med repræsentanter for patienter, medarbejdere og ledelse danner sig et indtryk af følgende områder:

fysiske rammer
behandling og indsats
medarbejderforhold og faglige forudsætninger
skriftlig dokumentation.

Tilsynsrapporterne offentliggøres på Alkoholbehandlingens hjemmeside og kan læses her - tilsynsrapporter.