Spring til indhold

Behandlingen

Få overblik over de forskellige trin i en alkoholbehandling. Vi forsøger at gøre det så nemt for dig som muligt.

  • Behandlingen foregår ambulant, altså uden indlæggelse på hospital, - sådan at du kan passe familie og job på samme tid.
  • Behandlingen bliver tilrettelagt individuelt - sådan at den passer til dig og de udfordringer, du står over for.
  • Vi mener, at pårørende er en naturlig del af et behandlingsforløb og opfordrer til inddragelse af pårørende.
  • Behandlingen består af forskellige former for samtalebehandling - læs mere her: om behandlingen. 
  • Behandlingsforløbet er intensivt og afgrænset.
  • Vi laver en plan over din behandling i samarbejde med dig ud fra dine ønsker og behov.
  • Du kan få behandling af dine abstinenser i den akutte åbningstid - du behøver ikke at bestille tid.