Spring til indhold

Alkohol er skadeligt for fostret

Set fra det ufødte barns perspektiv er alkohol helt klart det farligste af alle rusmidler - langt mere skadeligt for fosteret end f.eks. stoffer som hash, heroin og morfin.

Er alkohol i graviditeten skadeligt?

Man har længe vidst, at alkohol i graviditeten kan være skadeligt for fostret.

I nyere tid er denne risiko blevet bekræftet i mange videnskabelige undersøgelser. Men ingen kender den præcise grænse for, hvornår et forbrug er skadeligt. Større alkoholindtag under graviditeten kan medføre, at barnet får misdannelser og mental retardering.

 

 

Hvad sker der, når den gravide drikker?

Når du drikker alkohol, optages alkoholen hurtigt i dit blod. Dit barn får al sin ernæring gennem dit blod via navlestrengen og gennem moderkagen. Det betyder, at dit barn efter få minutter vil have den samme mængde alkohol i blodet, som du har.

 

Du nedbryder alkoholen gradvist ved, at din lever omdanner alkoholen til ufarlig eddikesyre. Dit fosters lever er derimod umoden og kan derfor ikke på samme måde nedbryde alkohol. Det betyder, at dit barn, i et stykke tid efter du har drukket alkohol, får højere alkoholpromille end dig. Og at rusen også varer længere hos dit barn.

 

 

Hvordan virker alkohol på fostret?

Fostrets hjerne udvikler sig gennem hele graviditeten, men de største og vigtigste forandringer sker tidligt i graviditeten. Når det gælder alkohol, er dit barns hjerne også mest følsom for skader i de første måneder af graviditeten. Problemet er, at vi ikke ved præcist, hvor meget eller hvor lidt alkohol der skal til for at skade dit barn.

 

Et stort alkoholforbrug øger risikoen for:

  • abort
  • fosterdød
  • for tidlig fødsel
  • væksthæmning af fostret
  • misdannelser.

 

Må jeg drikke, når jeg er gravid?

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at gravide undlader at drikke alkohol.

 

 

Hvor meget tåler fostret?

Nyere forskning har vist at børn af mødre, der har været berusede enkelte gange, før de vidste, at de var gravide, ikke har lidt skade. Den viser også at børn af mødre, der har drukket enkelte genstande undervejs i graviditeten, er lige så intelligente og veludviklede som børn af mødre, der ikke har drukket alkohol.


Vi ved imidlertid ikke præcis, hvor grænsen mellem et skadeligt og uskadeligt alkoholforbrug går. Som så meget andet, er denne grænse sandsynligvis også forskellig fra kvinde til kvinde og fra foster til foster. Sundhedsstyrelsen anbefaler derfor, at gravide helt undlader at drikke alkohol.

 

 

Alkohol og amning

Din modermælk får efter kort tid det samme alkoholindhold som dit eget blod. Det tager mellem 2-3 timer, før en genstand er ude af modermælken. Påvirkningen af alkohol er mindre hos den nyfødte end hos fostret. Den nedre grænse for påvirkning kendes ikke. Derfor bør du begrænse dit forbrug af alkohol i den periode, hvor du ammer.


Hvis din alkoholpromille overstiger 0,5, er det vist, at det hæmmer nedløbet af mælken. Det gør det vanskeligt for dit barn at tømme brystet. Mælkens lugt forandres også, hvilket ofte medvirker til, at dit barn hurtigt vil holde op med at sutte.

 

Kilder: Sundhed.dk

Fagmedarbejdere

  • Lone Hvidman, Overlæge, ph.d., klinisk lektor, Gynækologisk Obstetrisk afd., Aarhus Universitetshospital, Skejby
  • Anne Søndergaard, speciallæge i almen medicin, Lægevikar i Trøjborg Lægehus
  • Hans Christian Kjeldsen, speciallæge i almen medicin, ph.d., praktiserende læge, ekstern lektor ved afdeling for Almen Medicin, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet