Spring til indhold

Alkoholrelaterede vanskeligheder hos børn og unge

Børn og unge der vokser op med medfødte alkoholrelaterede skader er meget forskellige og oplever besvær på forskellige områder.

Der er dog nogle fællestræk i forhold til de vanskeligheder, de ofte møder i deres hverdag.

Mange børn og unge med en medfødt alkoholrelateret skade oplever:

 • Problemer med helt at forstå hvad der bliver sagt, mens de tit selv er dygtige til at snakke
 • Opmærksomhedsproblemer (med eller uden hyperaktivitet)
 • Problemer med rum/retningssans
 • Ændrede sanseoplevelser (berøring, syn, hørelse)
 • Teoretiske vanskeligheder i skolen (særligt matematik)
 • Vanskeligheder i forhold til problemløsning, logik, fleksibelt brug af kundskaber
 • Ofte problemer med at opfatte og anvende sociale regler og normer
 • Dårlig impulskontrol
 • Svage personlige og private grænser og ukritisk overfor andre
 • Vanskeligt ved at takle vrede (både egen og andres)
 • Dårlig vurderingsevne
 • Problemer med at etablere varige venskaber.

 

Vanskelighederne er permanente og fortsætter ind i deres voksenliv.