Spring til indhold

Alkoholrelaterede begreber

Her kan du se, hvad de forskellige forkortelser og begreber i forbindelse med alkoholskader dækker over.

Det betyder begreberne


FASD: Er en fællesbetegnelse for FAS, ARBD og ARND jf. ICD10.

ICD står for International Classification of Diseases, og er et diagnosesystem udarbejdet af verdenssundhedsorganisationen WHO.

FAS, Føtalt alkoholsyndrom (fetal alcohol syndrome):  FAS er den alvorligste alkoholrelaterede skade. Det er karakteriseret ved væksthæmning, skader i centralnervesystemet og karakteristiske ansigtstræk. For at stille diagnosen (DQ 86.0) skal der være symptomer i alle tre af de nedenstående kategorier:

  • Væksthæmning før og efter fødsel - Vægt, længde og hovedomfang < 10 percentilen
  • Skader i centralnervesystemet - Adfærdsforstyrrelser, retardering, neurologiske abnormitet
  • Karakteristiske ansigtstræk - Mindst to af følgende tegn skal være til stede:
    - Abnormt lille hoved og hovedomfang ( mikrocephali < 3 percentilen, hyppigst som følge af ringe hjernevækst) 
    - Korte øjenspalter (mikroophthalmi)
    - Næsten udvisket næse-læbefure (philtrum), tynd overlæbe og/eller fladt midtansigt.

ARND, alkoholrelateret udviklingsforstyrrelse (alcohol-related neurodevelopmental disorder): ARND bruges, når det handler om funktionelle og mentale skader så som adfærdsmæssige og kognitive abnormiteter. Fx indlæringsproblemer, problemer med at følge med i skolen, ringe impulskontrol og problemer ift. matematik, hukommelse, opmærksomhed og vurdering.

 

ARBD, alkoholrelateret fosterskade (alcohol-related birth defects): ARBD bruges, når det handler om misdannelser af knogler og organer bl.a. på hjerte, nyrer, knogler og hørelse.

 

FAE, Føtalt alkoholeffekt (fetal alcohol effects): Er en mildere form for FAS. FAE bliver brugt, når der ikke er symptomer i alle tre kategorier nævnt under FAS, eller hvis symptomerne i de tre kategorier er af mildere karakter.

Internationalt er det typisk begreberne FASD, FAS, ARNB og ARBD, som bliver brugt i dag. FAE bliver dog fortsat brugt en del i Skandinavien, blandt andet i Danmark af Sundhedsstyrelsen.